21 Nov, 2013
På Hilton Slussen i Stockholm arrangerades för sjunde året i rad Stora Måltidsdagen på temat "Lyft Blicken - om behovet av helhetstänk inom offentliga måltider". En viktig programpunkt var att utse vinnaren av Årets måltidsprofil 2013.
14 Nov, 2013
Skolverket har tillsammans med Livsmedelsverket tagit fram ett inspirationsmaterial för att ge skolledare och pedagoger verktyg för att utveckla skolmåltiden. Materialet visar på vilken resurs en bra skolmåltid kan vara.
14 Nov, 2013
Fredagen den 29 november klockan 14.00 - 15.00 arrangerar Skolverket och Livsmedelsverket ett webbinarium, en interaktiv webb-sänd föreläsning, med syfte att ge stöd och inspiration till skolledare i arbetet med skolmåltiderna.
04 Nov, 2013
Den 11 december bjuder Livsmedelsverket in till en kostandsfri utbildningsdag i Malmö. Dagen fokuserar på Livsmedelsverkets råd Bra mat i skolan och riktar sig till kostchefer, kostkonsulenter och konsulter som utbildar inom skolmåltidsområdet.

Pages